สวัสดีปีใหม่นะครับ

     ขอให้อาจารย์สิริพร และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน และที่เรียน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267
คำตอบ
ขอบคุณมากค่ะ คุณชายขอบ ครูอ้อยก็ขอให้คุณและครอบครัวได้รับในสิ่งที่ให้ครูอ้อยมา ร้อยเท่าพันทวีนะคะ