ปัญหาในการนำบล็อกนำบันทึกเข้าแพลนเน็ต

ผมมีปัญหาในการนำบล็อกของผมเข้าไปอยู่ในแพลนเน็ตของอาจารย์ อาจารย์ช่วยแนะนำอย่างละเอียดหน่อยนะครับ  เพราะผมสอบถามไปยังผู้ที่เข้ารับการอบรมที่สวนสุนันทาพร้อมกับผมแล้วหลายคนด้วยกัน แต่ไม่ได้คำตอบเลยเพราะพวกเขาก็ไม่เข้าใจเช่นกัน เลยต้องขอความกรุณาจากท่านอาจารย์

ขอขอบคุณมาล่วงหน้าครับผม

โรงเรียนบ้านโพนทอง  สพท. นครสวรรค์ เขต 3

คำตอบ