สวัสดีปีใหม่นะครับ

      ขอให้อาจารย์น้อง Vij และครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ที่ทำงาน ที่เรียนด้วยกัน มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ
http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267

 

คำตอบ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณพี่"ชายขอบ"

พรประเสริฐอันใดที่อวยชัยมา
ขอให้เกิดผลส่งกลับไปแด่ผู้อวยพรด้วยนะคะ
มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ