สวัสดีปีใหม่นะครับ

ขอให้พี่โอ๋ และครอบครัว ตลอดจนชาวพยาธิ มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากโรคา ก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไปทั้งปีนี้และปีต่อ ๆ ไปนะครับ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/70267
คำตอบ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรและขอให้คุณชายขอบก็ได้รับพรดีๆนั้นเช่นเดียวกันค่ะ

ชายขอบ

ขอบพระคุณพี่โอ๋มากนะครับ เช่นเดียวกันครับ