สวัสดีปีใหม่..ครับ

     ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  โปรดดลบันดาล....ให้.."อาจารย์ดิสกุลและครอบครัว"...ประสบแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปครับ....
คำตอบ
ขอบคุณครับอาจารย์ beeman บนความปรารถนาดีและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความดี ขอน้อมนำให้อาจารย์และครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดไปเช่นกันนะครับ