ความร่วมมือนานาชาติ

อาจารย์คะ หนูขออนุญาตเรียนถามว่าเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วจะต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนซึ่งในที่นี้หมายความว่าอะไรบ้างคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นค่ะ  รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ

อ.วัชรา ค่ะ

ต้องขอโทษจริงๆ ค่ะ  ไม่ทราบว่าจะขยายความอย่างไร ? เพราะอาจารย์เองอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ

ประโยคที่ว่า "เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วจะต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน" 

ไม่ทราบว่าอาจารย์ตัดตอนมาจากบทความเรื่องอะไร มีที่มาไหมค่ะ เกี่ยวกับที่อาจารย์เคยนำมาลง Blog หรือปล่าวค่ะ?  ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้  อาจจะช่วยให้เข้าใจและตอบคำถามได้นะคะ