สวัสดีปีใหม่ครับ

  • ในวาระดิถี ต้อนรับปีใหม่
  • ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านอาจารย์วิบูลย์นับถือ จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์และครอบครัว ประสบความสุขและความเจริญ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง เป็นขวัญใจของพวกเราชาว KM ตลอดปีใหม่นี้นะครับ
คำตอบ