จดหมายข่าวคะ

เห็นบทความที่คุณบอยลง AAR บนบล็อกแล้วอยากให้ช่วยเขียนบทความลงจดหมายข่าวด้วยคะ  ....

 

จดหมายข่าวฉบับหน้ามี theme คือ AAR งานมหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ที่พึ่งผ่านพ้นไปและในฐานะที่ท่านมีบทบาทสำคัญในงานครั้งนี้ จึงขอรบกวนท่านช่วยเขียนบทความลงกระดาษ A4 จำนวน 3-4 หน้า และกรุณาส่ง file รูปภาพแนบต่างหาก ขอกำหนดส่งบทความในวันที่ 4 มกราคม 2550  (อาจเขียนเป็นเรื่องเล่าน่าจะดีกว่านะคะ)AAR มี 4 - 5 ข้อคะคือ1.       ความคาดหวังคืออะไร ในการมาร่วมงานครั้งนี้2.       สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร3.       สิ่งที่ได้น้อยเกินความคาดหวัง4.       สิ่งที่ได้เรียนรู้ คืออะไร5.       หากมีการจัดงานครั้งต่อไปสิ่งใดที่ควรจะมี ขอบพระคุณล่วงหน้าคะฉันทลักษณ์  อาจหาญ (จ๋า) ผู้ประสานงานโครงการ (PO)สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

02-298-0664-8 ต่อ 332

Email: [email protected]
คำตอบ

ถึง คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ (จ๋า)

   ยินดีครับ แล้วจะรีบส่งไปให้นะครับ

                                                 บอย สหเวช