ทำอย่างไร ให้พนักงานที่มีผลงานเด่นอยู่แล้ว เด่นยิ่งขึ้น

รัชฎาภรณ์

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม

 

ดิฉันมีลูกน้องที่ทำงานเด่น ทำงานดี แต่อย่างจะให้เด่นและดียิ่งขึ้น ขอคำแนะนำอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

 

รัชฏาภรณ์

คำตอบ
จะช่วยให้ผู้ที่มีผลงานเด่นอยู่แล้ว เด่นยิ่งขึ้นได้อย่างไร ถ้าในหน่วยงานของคุณมีพนักงานที่มีผลงานเด่นเป็นที่ทราบกันดี ทำไมจึงไม่ทำให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่า การที่เราทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ที่เราลงทุนลงแรงให้กับพนักงานที่ได้แสดงออกถึงสมรรถภาพในการทำงานให้ประจักษ์ ทั้งคุภาพและปริมาณ ย่อมให้ผลตอบแทนต่อเราเป็นพิเศษ ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเรามีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.    ให้ความเป็นอิสรกระจายอำนาจ ให้ความไว้วางใจ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องติดตามควบคุมการทำงานของผู้ที่ทำงานดี อย่างใกล้ชิดเลย  และถ้าจะพูดกันตามความจริงแล้ว บางที การที่คุณทำเช่นนั้น อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นด้วยซ้ำไป แต่ขณะเดียวกัน คุณก็สามารถจะบอกให้เขารู้ได้ว่า คุณจะอยู่ที่นั่นเสมอไป เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ แต่ก็อย่าถึงกับปล่อยไปเลยเสียทีเดียว เพราะอาจจะแปลความหมายได้ว่า คุณมิได้ให้ความสนใจต่องานนั้นเลย ทั้งนี้เพราะบุคคลที่ทำงานเด่นดังนั้น มิได้หวังว่า คุณจะละเลยการเป็นผู้บังคะบัญชาของเขาเอง เธอเพียงแต่ต้องการให้คุณควบคุมการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

 

2.    ตั้งมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น โดยให้เขาคนนั้นมีส่วนร่วม พนักงานที่ทำงานดี ย่อมพร้อมที่จะต้อนรับมาตรฐานดังกล่าวอยู่แล้ว แต่เขาก็จะต้องรู้ว่า ตัวเองเป็นอะไร จงอย่าตั้งสมมติฐานว่า พนักงานที่ทำงานดี จะรู้ในความต้องการของคุณเสมอไป

 

3.    ส่งข้อมูลกลับไปให้เขาทราบ  คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า บุคคลที่ทำงานเด่นนั้น รู้อยู่แล้วว่า ตนเองสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ถึงแม้กระนั้น เขากังต้องการได้ยินจากปากของคุณเอง  และเมื่อเขาได้กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดหือไม่ดีพอ เขาก็ย่อมต้องการที่จะได้รับทราบในสิ่งนั้นเช่นกัน ไม่มีสิ่งใดที่จะมีปฏิกิริยาในทางทำลายได้รวดเร็วกว่าความคิดที่ว่า  เขาได้พยายามดิ้นรนทำงานนี้ อ่างสุดความสามารถกลัวแต่ไม่เห็นหัวหน้าสนใจเลย 

 

4.    แสดงความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของเขา คุณควรจะแสดงออกถึงความสนใจ ขณะที่ได้ให้การยกย่องต่อเขา

 5.    ให้รางวัลเป็นระยะ ผสมผสานกับการให้โอกาส ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความกว้าหน้าในอาชีพ เป็นความจริงที่ว่า พนักงานที่ทำงานเด่นนั้น ย่อมได้รบความพอใจจากการทำงานที่เป็นผลสำเร็จอยู่แล้ว แต่คุณจะต้องทำให้เขารู้ว่า  คุณตระหนักถึงความสำเร็จนั้นและให้รางวัล ด้วยการยกย่องชมเชยและอื่น ๆ