จะสร้างแรงจูงใจ ได้อย่างไร (ถ้าไม่ใช้เงิน)

ทิพวรรณ

สวัสดีค่ะ

 

ขอเรียก "อาจารย์ยม" น๊ะค๊ะ ดิฉันพบเว๊ปของอาจารย์ น่าสนใจและมีประโยชน์ค่ะ  ขอเรียนถามว่า ถ้าดิฉันจะสร้างแรงจูงใจโดยไม่ใช้เงินเนี่ย จะต้องทำอย่างไรบ้างค๊ะ

 

 

คำตอบ

จะสร้างแรงจูงใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินได้อย่างไร มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่า ในปัจจุบันนี้ หัวหน้าหลายคนอาจจะไม่สามารถจัดสรรเงินทอง งบประมาณ เพื่อใช้เป็นการสร้างแรงจูงใจได้ตลอดเวลา  แต่ในฐานะผู้นำ หัวหน้างาน จะต้องแสวงหาวิธีกระตุ้นให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจูงใจที่เป็นเงิน จากคำถามที่ถามมาว่า จะสร้างแรงจูงใจโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินได้อย่างไร ในความเห็นผมมีคำแนะนำดังนี้ 

1.    ถ้าคุณไม่สามารถให้รางวัลแก่เขาด้วยเงินได้ ก็จงบอกเขาไปตามนั้น

 

2.    ใช้งานสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นกันเองกับลูกน้อง  พยายามไม่ไปวิจารณ์  ในความผิพลาดพลาดเล็ก ๆ น้อย นอกเสียจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม

 

3.    แสดงออกถึงความพอใจ แม้ในงานชิ้นเล็ก ๆ ที่สำเร็จลงด้วยดี  แต่อย่าแสดงความไม่พอใจในความผิดพลาด ซึ่งเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย

 

4.    เสนอให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นการส่วนตัว เมื่อเรารู้ว่าลูกน้องเรา ต้องการรับความช่วยเหลือนั้นด้วยความเต็มใจ

 

5.    รับฟังในความไม่เห็นด้วย และพยายามทำอะไรบางอย่างให้ดีขึ้น

 

6.    เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำงานของเขา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

7.    เปิดเผย ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

 

8.    เปิดเผยในข้อมูลที่จะทำให้ลูกน้องทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 9.    ให้คำมั่นสัญญาเฉพาะในสิ่งที่เป็นไปได้