ทุกสิ้นปี คนทำงานฝ่ายบุคคลควรต้องทำอะไรบ้าง

ยุภาวดี

สวัสดีค่ะ

ดิฉันหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท พบบล๊อกของคุณยม มีบทความและการตอบข้อซักถามที่น่าสนใจ และมีประโยชน์กับคนทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์มาก 

 ดิฉันเพิ่งได้เข้ามาทำหน้าที่ในฝ่ายบลุคคลฯได้สามเดือน คือได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ยังไม่ชำนาญในงานบุคคล  ขอเรียนถามคุณยมว่า เมื่อวาระสิ้นปีมาถึง งานบุคคลควรต้องทำอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือไม่

 

 

ขอบคุณและสวัสดีค่ะ 

คำตอบ

เมื่อวาระสิ้นปีมาถึง

งานบุคคลควรต้องทำอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือไม่

ส่วนใหญ่งานบุคคล พอตอนสิ้นปีจะยุ่ง ๆ กับการเตรียมปรับเงินเดือน และคิดคำนวณเรื่องโบนัส ไม่นับเรื่องการเตรียมรับมือกับสหภาพแรงงานฯ หากต้องเตรียมเจรจาต่อรอง ต้นปีหน้า

นอกจากนั้น ฝ่ายบุคคลที่ดี คงต้องเตรียมข้อมูล รายงานประจำปีให้เรียบร้อย เพื่อไว้วสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ครับ

 1. เตรียมข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภายในและภายนอก เช่น
 • รายงานด้านการสรรหาคัดเลือกประจำปี
 • รายงานการพัฒนา ฝึกอบรมประจำปี
 • รายงานด้านเงินเดือนค่าจ้าง โบนัส ประจำปี
 • รายงานสถิติพนักงานจำแนกตามหน่วยงาน การขาด ลา มาสาย การหยุดงาน ประจำปี
 • รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ
 • รายงานด้านแรงงาสัมพันธ์ประจำปี
 • รายงานการเกษียณอายุประจำปี
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้
 • รายงานแผนการปฏิบัติงานปีถ้ดไป
 • รายงานผลการสำรวจค่าจ้างภายนอก 
 • รายงานผลการดำเนินงานขององค์กร 
 • อัตราเงินเฟ้อ 
 • แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 • เหตุผลการประกอบการตัดสินใจในการปรับค่าจ้างประจำปีและการจ่ายโบนัส
 • ข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพแรงงาน(ถ้ามี)
 • รายงานสรุปประกาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี
 • สรุปคำร้องเรียนของพนักงานประจำปี(ถ้ามี)
 • รายงานสรุปปัญหางานที่พบประจำปี การแก้ไขป้องกัน
 • แนวโน้มปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับปีหน้า หรืออีก 3-5 ปีข้างหน้า และแนวทางป้องกันและแก้ไข
2.  เตรียมแนวทางการแก้ไข ป้องกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • สรุปปัญหา ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • การกำหนด ยุทธศาสตร์ ในการป้องกันและแก้ไข 
 • ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ
 • กำหนดการติดตาม และรายงานผล

        3. เตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลผลงาน   ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไรไปบ้างเขียนสรุปงานเทียบกับแผนที่กำหนดไว้แล้ว  

        4.  เตรียมเสนอโครงการแนวคิดใหม่ ๆ    จากข้อ 2. โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของงานทรัพยากรมนุษย์ แล้วนำเสนอแผน โครงการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้ถูกจุด

  

         5.  เตรียมพัฒนาอบรม เสริมสร้างขีดความสามารถของทีมงาน HR   โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของงานทรัพยากรมนุษย์ แล้วนำเสนอแผน โครงการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาให้ถูกจุด

          

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเวลามีจำกัด ผมคงตอบเพียงเท่านี้ก่อน ที่จริงยังมีอีกหลาอย่าง  แต่เท่าที่เขียนมา ก็ไม่ง่ายที่จะทำเพราะต้องสะสมข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปี  ครับ

ผมแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นตัวอย่างการรายงานผลงานประจำปี ที่อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ที่...PSO 1101 : ระบบฐานข้อมูล

แฟ้ม สถานการณ์โรคเรื้อน/สรุปผลงานประจำปี งานโรคเรื้อน ตู้ 1 ที่ ชั้นที่2. [ Back ] กดปุ่ม Ctrl + F5 เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่เปิดหน้าใหม่. ...
dpc6.ddc.moph.go.th/pso/registerdetail.php?registerid=3101021001 - 10k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid ...

ชื่อสารสนเทศ :, จัดแถลงข่าว สรุปผลงานประจำปี 2547 ของสวทช. รายละเอียด :, จัดแถลงข่าว สรุปผลงานประจำปี 2547 ของสวทช. วันที่ 22 ธ.ค.47 จำนวนผู้เข้า 100 คน ณ ...
publish.most.go.th/MOSTProject/PITRepShow.php?IT_ID=47197 - 5k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Home

สรุปผลงานประจำปี 2548. 1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยการปลูกหญ้าจัดสวน ปลูกไม้ประดับ เสากระเช้าดอกไม้และผลไม้ และทางเดินเท้าโดยรอบ ...
www.kpp.inet.co.th/~kppmu/pp11.html - 68k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

โครงการ-ตัวชี้วัด-ข้อมูล-Profiles จังหวัดเขต 2 ศูนย์อนามัยที่ 9 ...

ที่มา : สรุปผลงานประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปี 2544 - 2548 หมายเหตุ : * คือเป้าหมายแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 9 ...
hpc9.anamai.moph.go.th/datahpc9/index2.php?option=content&task=view&id=73&pop=1 - 55k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง

31 มี . ค . > ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2548 * * * * * * * * * * * 1 - 10 เม . ย . 49 > สรุปผลงานประจำปี 2548 > รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2548 ...
202.143.164.19/takianbangeeng/ - 218k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย (สทอท.)

... พันธกิจ รายชื่อคณะกรรมการ สมาชิกราชวิทยาลัย ภาพข่าวกิจกรรม บทความและงานวิจัย สรุปผลงานประจำปี ข่าวการประชุมในประเทศ และข้อมูลของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ...
www.tpda.or.th/subindex.php?page=show&id=70 - 51k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

4. สรุปผลงานประจำปี - สรุปผลงานประจำปี 2548 - สรุปผลงานประจำปี 2549ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2548 - 24 มีนาคม 2549 · 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ - สื่อการประชาสัมพันธ์ ...
www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r05/Website_station/ksn01/sitemap.htm - 41k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

CUIR at Chulalongkorn University: Item 123456789/499

... ติดตามผลโดยสังเกตการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ส่วนการประเมินผลงานวิชาการ มีการจัดประชุม สัมมนา สรุปผลงานประจำปี และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ 4. ...
cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/499 - 24k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

CUIR at Chulalongkorn University: Item 123456789/251

... โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการประเมินผล โดยการจัดประชุม สัมมนา สรุปผลงานประจำปี ศึกษาจากผลงานที่ปรากฏและมีการประเมินผลในระดับหน่วยงายย่อยเป็นระยะ ๆ ...
cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/251 - 22k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[DOC] แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
สรุปผลงานประจำปี. ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการ. 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในธุรกิจการรักษาพยาบาลนานาชาติ. วิธีการตรวจสอบ. 1.รายงานผลการดำเนินงาน ...
www.ubonratchathani.go.th/plan48-51/9.2.1.doc - หน้าที่คล้ายกัน

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย :: THE ROYAL COLLEGE ...

สรุปผลงานประจำปี พ.ศ.2547 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ... download สรุปผลงานประจำปี 2547summary 47.pdf (181kb) ...
www.rehabmed.or.th/royal/rc_thai/summary47.html - 28k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย :: THE ROYAL COLLEGE ...

สรุปผลงานประจำปี 2546 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ... download สรุปผลงานประจำปี 2546summary 46.pdf (181kb) ...
www.rehabmed.or.th/royal/rc_thai/summary46.html - 33k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สรุปผลงานประจำปี 2542

ให้บริการผู้ป่วยรายใหม่(คน), 5594, 5767, 6930. ให้บริการผู้ป่วยรายเก่า(คน), 16943, 15746, 18514. ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย(คน/วัน), 46, 43, 51 ...
members.cscoms.com/~bkhpital/p.html - 11k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ThAiWaRe [email protected] - สรุปผลงานประจำปี พ.ศ.2549 ...

ThAiWaRe [email protected] - สรุปผลงานประจำปี พ.ศ.2549, สหายทุกท่านมาสรุปผลงานประจำปีนี้กัน.
community.thaiware.com/index.php?showtopic=297327&view=getlastpost - 205k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[PPT] สรุปผลงานประจำปี 2549

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
สรุปผลงานประจำปี 2549. งานผู้ป่วยนอก ศูนย์อนามัยที่ 11. สรุปผลงานปี 2549. 1. PSO · 2. ปัญหาและอุปสรรค · 3. สิ่งที่ภาคภูมิใจ · 4. ไอเดียใหม่ ...
hpc11.anamai.moph.go.th/WebOPD/slide/present49/สรุปผลงานประจำปี%202549.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

pnr065's blog :: สรุปผลงานประจำปี 47

สรุปผลงานประจำปี 47. 15 พ.ย. 2005 14:58 น. [ Mood: Very Sad ] ... Post a Reply หน้าแรก -> Blogs -> pnr065's blog -> สรุปผลงานประจำปี 47 ...
www.pharmacafe.com/phpbb/weblog_entry.php?e=266&sid=7555ac000dc5790b939952ff13592fdc - 9k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สรุปผลงานประจำปี 2542

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ของ อย. รอบปี 2542. ในปี 2542สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เน้นนโยบายดำเนินการกำกับดูแลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ...
www.fda.moph.go.th/fda-net/html/summary_42/summary_42.htm - 61k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

สรุปผลงานประจำปี 2548. กิจกรรม. หน่วยนับ. เป้าหมาย. ผลงาน ... สรุปผลงานประจำปี 2549 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2548 - 24 มีนาคม 2549. กิจกรรม. หน่วยนับ. เป้าหมาย ...
www.ldd.go.th/Lddwebsite/WEB_r05/Website_station/ksn01/sum.htm - 94k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Card

ชื่อเรื่อง, สรุปผลงานประจำปี งบประมาณ 2541. หัวเรื่อง, ส่วนพัฒนางาน คบส. งบประมาณ Same subject (22). สื่อประสม, oปก/สารบัญ. กลุ่ม, Government Public ...
elib.fda.moph.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&cat=aut&lang=1&db=main&pat=&cat=a... - 11k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Card

Title, สรุปผลงานประจำปี งบประมาณ 2541. Subject, ส่วนพัฒนางาน คบส. งบประมาณ Same subject (22). URL Object, oปก/สารบัญ. Group, Government Public ...
elib.fda.moph.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&cat=aut&lang=0&db=main&pat=&cat=a... - 11k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน