สนใจ

สนใจในงานที่ท่านทำอยู่  เพราะเป็นข้าราชการผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ  และมีรายวิชา strategic managment ตอนนี้กำลังเรียนอยู่คิดท่านว่าคงได้คำแนะนำได้บ้าง เหลืออีกประมาณ 2-3 คบ จะจบรายวิชาแล้ว
คำตอบ

ไม่ทราบว่า อยากทราบเรื่องไหนของ strategic managment  คือในส่วนของงานที่ทำนั้น เกี่ยวข้องกับ strategy Map รู้จักไหมคะ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ถ้าอยากรู้จักมากกว่านี้ สามารถเข้าไปในเว็บของที่ทำงานได้นะคะ www.htsmc.or.th ซึ่งตอนนี้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศอ.สส ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้านสาธารณสุขคะ ยินดีถ้าหากอยากเรียนรู้ร่วมกันคะ