เสียงเงียบ จากทหารนราธิวาส

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ไพบูลย์...

  • ขอแสดงความเคารพท่านอาจารย์... เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่สากล

ขอคุณความดีในสากลโลก ตลอดทั้งคุณงาม ความดีที่ท่านอาจารย์ได้อบรม เจริญมาเป็นเวลาอันยาวนาน...

  • โปรดปกปัก รักษา คุ้มครอง เกื้อกูล สนับสนุนท่านอาจารย์ให้ทำงานช่วยชาติ พลิกฟื้นคืนแผ่นดินได้สำเร็จครับ...

เร็วๆ นี้ (16 ธันวาคม 49) ผมไปกัมพูชา...

  • ทหารเกณฑ์ท่านหนึ่งจากสระแก้ว ไปทำงานที่นราธิวาสท่านบ่นว่า ค่าเสี่ยงภัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 49 ยังไม่ได้รับเลย
  • เรื่องนี้ได้เขียนเป็นบันทึกเรื่อง "เสียงเงียบจากทหารนราธิวาส"
  • โปรดคลิกที่นี่ [          Click          ] หรือที่นี่... >>>>> http://gotoknow.org/blog/talk2u/69856

เรียนมาด้วยความเคารพ...

คำตอบ
not yet answered

เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องนิยายชีวิตในราชการไทย  โดยเฉพาะในกองทัพเห็นเกิดขึ้นบ่อยมาก  ใครมีหน้าที่พลทหารต้องอันดับแรก  พลเอกนั้นหลังสุดครับ