ปัญหาลูกน้อง

กัญญา

เรียนถามอาจารย์

 

ดิฉันมีลูกน้องอยู่ สิบกว่าคนค่ะ ดูแลอย่างดี อิ่มหมีพลีมัน  ไม่เคยให้อด เงินเดือนขึ้นให้ทุกปี ไปไหนไปด้วย  ให้โอกาสศึษาเพิ่มเติม ก็ให้

แต่พอนานไป มีปัญหา มาทำงานก็สาย เข้าประชุมก็สาย ถึงเวลาใช้งานก็เริ่มมีปัญหา ดื้อ ไม่ได้  เวลาจะลงโทษติเตียนก็มีปฏิกิริยา  ลับหลังเอาดิฉันไปนินทา นับวันมาสายบ่อยมากขึ้น งานเริ่มเสียหาย จะทำอย่างไรดีค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 

ด้วยความนับถือ

กัญญา

คำตอบ