กราบอวยพรปีใหม่

เรียน ผอ.บวร ด้วยความเคารพ ไม่ทราบว่าจะอวยพรปีใหม่ ผอ.ได้ด้วยวิธีไหน ขออนุญาต อวยพรโดยวิธีนี้นะคะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลก จงดลบันดาลให้ผอ.บวร และครอบครัว จงประสบแด่ความสุข ตลอดไป และตลอดกาล ด้วยความเคารพและระลึกถึงอยู่เสมอค่ะ
คำตอบ