สวัสดีปีใหม่

   ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่นีมีความสุขในปีหมูมากๆนะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะ

คำตอบ