สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐

จันทร์เมามาย

ให้สหายมีความสุข สบายใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปครับ

 

จตุพร

คำตอบ