สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐

ให้ "พรหมลิขิต" มีความสุข สดชื่น แข็งแรง  ตลอดปี ๒๕๕๐

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คำตอบ