สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐

สวัสดีปีใหม่ครับคุณน้ำฝน

คำตอบ