ตอบคำถาม

ขอโทษที่ตอบช้าค่ะ ดิฉันตอบคำถามที่ฝากไว้แล้วค่ะที่ http://gotoknow.org/ask/jantawan/2434
คำตอบ