สะบายดีปีใหม่

อาจารย์ปภังกรที่เคารพ 

 • ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและความเอ็นดูที่อาจารย์มีให้ตลอดปีนี้และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากอาจารย์อีกในปีใหม่นี้
 • ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง
 • สะบายดีปีใหม่ครับ
 • คำตอบ

  สวัสดีปีใหม่ครับคุณออต

  • กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับมิตรไมตรีที่มีให้กันมาตลอดหนึ่งปีเต็มครับ
  • ในโอกาสนี้และโอกาสต่อไปเราจะเป็นกัลยาณมิตรกันตลอดไปครับ
  • พรอันใดที่ประเสริฐขอให้เกิดและสถิตกับคุณออตตลอดไปครับ

  ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ