สะบายดีปีใหม่

อาจารย์หมอที่เคารพ

  • กราบขอบพระคุณอาจารย์หมอมากท่เอ็นดูให้คำแนะนำที่ดีงาม แก่ออตตลอดปีนี้และคงได้รับความเอ็นดูจากอาจารย์หมอในปีหน้าและตลอดไป
  • ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเหมือนความห่วงใยและการดูแลสุขภาพกายใจที่อาจารย์เผยแผ่ในblog
  • สะบายดีปีใหม่ครับ

 

 

 

คำตอบ

ขอขอบคุณอาจารย์ออต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ก่อนอื่นผมขอกราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ ขอบคุณ และขอบใจท่านผู้อ่านทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาอ่าน หรือมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน Go2know

ขอแสดงความเคารพทุกท่านในโอกาสปีใหม่สากล...

  • ขอกล่าว "สะบายดี" แบบลาวจากท้าววัลลภ
  • ขอกล่าว "มิงกาละบา" แบบพม่าจากอูขิ่น หม่าว มยิต์ (ชื่อพม่าของผู้เขียน)
  • ขอกล่าว "จุมเรียบซัว" แบบเขมร
  • และขอกล่าว "สวัสดี" แบบไทย

ไม่ว่าจะกล่าวแบบไหน... ลาว พม่า เขมร ไทยก็เป็นเพื่อนบ้าน เป็นพี่ เป็นน้องกัน

  • ทว่า... ลาว พม่า เขมรท่านชอบเป็น "พี่" มากกว่าเป็น "น้อง" ครับ
  • เวลาเราพูดคุยกัน... ถ้าจะให้ได้เมตตากันแล้ว ขอให้คุยกันแบบน้องไทย พี่ลาว พี่ม่วน(พม่า) พี่แขมร์(เขมร)จะคุยกันได้ยั่งยืนขึ้นแยะเลย