ส่งงานครับอาจารย์

เรียน อาจาร ผ.ศ.มานิต ยอดเมือง ที่เคารพ ผมสมัครสมาชิก gotoknow และlearnersแล้วนะครับ ผมนายพิเชษฐ์  แก้วพิลา  ค.บ.4.5 เลขที่ 2 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ไป คณะครุศาสตร์ http://gotoknow.org/file/pek555

คำตอบ