อิทธิพล

ศิลปะตะวันตกมีอิทธิพลกับศิลปะไทยอย่างไรบ้างครับใน สมัยสุโขทัย ถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตอบหน่อยนะครับบบบบบบบบบบ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำตอบ