ส่งงานครับอาจารย์

เรียน ผศ. มานิต ยอดเมือง  ผมชื่อ นายพิเชษฐ์ แก้วพิลา หมู่เรียน ค.บ.4.5 เลขที่ 2  โปรแกมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ตอนนี้ผมได้สมัครเป็นสมาชิกgotoknow และ learners แล้วนะครับ และผมได้สร้าง บล็อกและ แพลนเน็ตเป็นของตนเอง พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกของgotoknow และlearners ด้วยครับสุดท้ายในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ผมในฐานะลูกศิษย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบรรดาลให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆนะครับ 

คำตอบ