ส่งเว็ปไซด์งานบล็อก

นางสาวปราณี โสดากุล

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

           ดิฉัน นางสาวปราณี โสดากุล หมู่เรียน ค.บ. 4.5 เลขที่ 18 ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล๊อกของอาจารย์แล้วเป็นบล็อกที่ดีมากให้ความรู้ดิฉันเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และหลังจากที่อาจารย์ได้สั่งให้ไปสร้างบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนละหนึ่งบล็อก ตอนนี้ดิฉันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงอยากจะขอส่งงานบล็อกอาจารย์ โดยอาจารย์สามารถตรวจสอบบล็อกได้ที่เว็ปไซด์  http://learners.in.th/file/neekunnaruk

คำตอบ