KKU Innovation 2007

เรียนท่านอาจารย์หมอที่เคารพ

  • เชิญชวนอ่านบันทึก http://gotoknow.org/blog/thaiphon/69236
  • เรียนเชิญอาจารย์เสนอแนะด้วยนะครับ
  • ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ
คำตอบ

เรียนท่านออตที่เคารพ

 รับทราบครับ จะนำเรียนท่านอาจารย์แป๋ว เนื่องจากท่านดูแลงานนวตกรรม๒๐๐๗ ครับ ได้ผลประการใดจะเรียนให้ทราบครับ

ออต ญาณพิสิษฐ์
ขอบพระคุณอาจารย์หมอหลายๆๆครับ