ขอพาคณะไปศึกษาดูงานกศน.เกาะคา

สวัสดีครับ ผอ.ณราวัลย์

             ชื่นชมกับผลงานของ กศน.เกาะคา ที่สร้างสรรค์ผลงานเนื้อแท้กศน.ที่แท้จริงในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการจัดการความรู้ อยากจะหาโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยครับ และดูจะใกล้ตวามจริงมากขึ้น ผมได้เล่าเรื่องกศน.เกาะคาให้ให้สมาชิกกศน.ฉะเชิงเทราฟัง ทุกคนมีความสนใจ และวางแผนจะไปลำปางประมาณวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ไม่ทราบว่าผอ.ณราวัลย์ ว่างจะให้เยี่ยมชมศึกษาดูงานไหมครับ

คำตอบ