การอ่านออกเสียงภาษาไทย

การอ่านออกเสียงภาษาไทยนั้น คนไทยส่วนใหญ่มักออกเสียงใดผิดมากที่สุด ระหว่างเสียง ซ ษ ศ ส หรือ คำควบกล้ำคะ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

คิดว่า การออกเสียงทั้ง ๒ เเบบยากพอกัน เเต่ส่วนใหญ่ที่มักจะมีปัญหามากกว่า น่าจะเป็นการออกเสียงคำควบกล้ำเพราะเป็นคำที่ออกเสียงยากมากกว่า เเละต้องมีการขยับปากที่รวดเร็วมากกว่าจึงทำให้คำควบกล้ำออกเสียงได้ยากกว่าค่ะ
    
อิงค่ะ
เข้ามาลองเเสดงความคิดเห็นเยอะๆนะคะ

คำว่า ไชยพัฒน์ อ่านท่ถูกคืออะไร

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ