ข่าวจากเพื่อนG2Kค่ะ

เรียน อ.ดร.ประพนธ์ค่ะ

  • มีเพื่อนๆแวะมาพูดคุย..และกล่าวถึงที่นี่ค่ะ

 http://gotoknow.org/blog/nurseanaesthpsych/67587

 

คำตอบ