แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูลสุขภาพ

ก่อนจะถึงคำถาม ขอแสดงความในใจก่อนนะครับ ว่า ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอตัวจริงของอาจารย์และอาจารย์ธวัชชัยในวันนี้ ไม่ทราบมาก่อนว่าทาง สวรส.ใต้ เชิญอาจารย์มาร่วมวิพากษ์ด้วยในวันนี้

   ในการนำเสนอประเด็นสถานการณ์การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา ผมเองพยายามรวบรวมสิ่งที่ได้ดำเนินการมา เพื่อมานำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน แต่จากรายละเอียดและเนื้อหาที่มากมายในเวลาอันจำกัด ทำให้รายละเอียดบางส่วนขาดไป แต่ก็ได้แนวคิดในการพัฒนาต่อยอด เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะสารสนเทศเพื่อประชาชนทั่วไป ซึ่งคงต้องอาศัยทีมงานและอาจารย์ช่วยชี้แนะต่อไป

   จึงขอถามอาจารย์ในประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ถึงประชาชนหรือบุคคลทั่วไป ในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์มากมาย คิดว่ามีวิธีหรือช่องทางพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึง พึ่งได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

    ท้ายสุดต้องขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานที่ทำใมเวทีแลกเปลี่ยน จริงๆผมเองเข้ามาร่วมใน Gotoknow มาพอควร แต่จำกัดด้วยเวลา เลยยังเข้าร่วมไม่มากนัก ต่อไปก็จะเข้ามาร่วมให้มากขึ้น. และได้เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ใน สสจ.สงขลาด้วยแล้ว เพราะทางสสจ.เองก็พยายามทำ KM กันอยู่ครับ

คำตอบ

ขอโทษที่ตอบช้าค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักคุณสุจิตรค่ะ และขอชื่นชมในการนำเสนอในวันนั้นค่ะ เยี่ยมมากค่ะ แต่เนื่องจากดิฉันเข้าสายและเพิ่งได้รับเอกสารช่วงเช้าค่ะ ก็เลยไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อน จึงไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆ ได้ในวันนั้นค่ะ

สำหรับคำถามที่ว่า "มีวิธีหรือช่องทางพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึง พึ่งได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง" เป็นคำถามที่ตอบยากค่ะ เพราะมีปัจจัยมากมายค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องนำผู้ใช้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบค่ะ ลองอ่านบันทึกนี้ดูนะค่ะ System requirement gathering

ชายขอบ

     ขอเจมด้วยนะครับ หากพี่สุจิตรจะให้น้องชายที่เมืองลุงช่วยอะไรตรงไหน บอกได้นะอย่าเกรงใจ
     วันที่ทีมงานจาก สงขลา มาเยี่ยม นพ.สสจ.พัทลุง แล้วฝากขนมมาให้ผมนั้น ได้รับแล้วนะครับ ที่กลุ่มงานประกัน ได้ชิมกันทุกคนอร่อยมากครับ ขอบคุณมาก ๆ นะครับ

Sujit

ครับขอบคุณอาจารย์ที่ได้เสนอแนะ ก็คิดตรงกันว่าต้องดูความต้องการของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและผู้ใช้ข้อมูล แต่ ณ ปัจจุบันช่างกว้างไกล ในกลุ่มผู้บริโภค ยิ่งมองถึงให้ประชาชนเข้าถึง ยิ่งแล้วใหญ่ ปัจจัยมากมายเหมือนที่อาจารย์ว่านั่นแหละ ก็พยายามหาทางพัฒนาระบบตามที่อาจารย์เสนออยู่..

  ส่วนคุณชายขอบก็ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเสนอแนะ ยินดีเสมอสำหรับน้องๆ และทุกคน วันนั้นที่ไปเยี่ยม สสจ.พัทลุง นึกว่าจะได้เจอ แต่ไปกับทีมใหญ่เลยไม่ได้อยู่ต่อนะ ไว้โอกาสหน้าแล้วกัน