ขอความกรุณาช่วยรวบรวมบรรณานุกรมด้วยครับ

นศ.มอ.ปน

ขอความช่วยเหลือจากพี่ซี บรรณารักษ์ มอ.ปน ช่วยรวบรวมบรรณานุกรมที่เกี่ยวกับความต้องการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษ สักหน่อยจะได้ไหมครับ หากได้ขอเป็นรายการบรรณานุกรมที่มีอยู่ในหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ ระบุปี 2545 - 2547 นะครับ ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และอื่น ๆ นะครับ ขอขอบพระคุณ

คำตอบ
สวัสดีค่ะ คุณนศ.มอ.ปน. จากผลการสืบค้นรายการทรัพยากรในฝ่ายหอสมุดฯ JFK โดยใช้ทางเลือกคำสำคัญ "ความต้องการอ่านวรรณกรรมสังคมศาสตร์" นั้น พบรายการที่เกี่ยวข้อง เพียงรายการเดียวค่ะ และเป็นวรรณกรรมสังคมศาสตร์(ไทย) คือ Call # 028.9 พ17ก 2518 Author พรทิพย์ วัฒนสุวกุล Title การศึกษาความสนใจและความต้องการในการอ่านวรรณกรรม สังคมศาสตร์ไทยของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Imprint กรุงเทพมหานคร:บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย,2518. Description 474 หน้า : ตาราง. Note วิทยานิพนธ์ (อ.ม. สาขาบรรณารักษศาสตร์)--จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2518. นอกจากนี้ได้สืบค้นเพิ่มเติมจากทางเลือกหัวเรื่อง "วรรณกรรมสังคมศาสตร์" เพื่อขยายผลการสืบค้น แต่ไม่พบรายการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้โชคดีในการทำวิจัยนะคะ ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ :-) พี่ซี
ทราบแล้วครับ ขอขอบคุณมากครับ และโทษที่มาขอบคุณย้อยหลังนะครับ ได้รับข้อมูลนี้นานแล้ว  ผมลืมนะครับ วันนี้เลยจึงมาตอบขอบคุณนะครับ
วันนี้มีเรื่องรบกวนถามว่า  โจโจ้ซัง  และอารีดัง มีความเกี่ยวข้องอะไรนะครับ ขอขอบคุณมาล่วงหน้าครับพี่ซี
librarian-C

สวัสดีค่ะ คุณนศ. มอ. ปน.

  • พี่ได้พยายามสืบค้นแหล่งเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโจโจ้ซัง และอารีดัง ทั้งจากเว็บไซต์ เอกสาร หนังสือ หรือบทความวารสาร แต่ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลที่จะตอบคำถามของน้องได้เลย
  • เอาเป็นว่าพี่จะพยายามสืบค้นหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาให้นะคะ
  • ได้ความอย่างไรจะรีบมาบอกเล่าให้ทราบนะคะ

พี่ซี