ถ้าว่างช่วยแวะมารับแขกด้วยค่ะ

คุณจตุพรคะ...ถ้าพอมีเวลา..แวะมาช่วยรับแขกที่

http://gotoknow.org/blog/nurseanaesthpsych/67587

ด้วยค่ะ...ท่านอ.beyondKM แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ

คำตอบ