รบกวนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำKMค่ะ

พิรชาค่ะ

สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์แบบ Research and Development ค่ะ ซึ่งตัวหนูเองเลือกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ค่ะ ตอนนี้กำลังเขียนแผนค่ะ นอกจากนี้ยังใช้การจัดหน่วยเลือกตั้งจำลองเพื่อนกระตุ้นสร้างทักษะค่ะ  แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร อยากขอคำแนะนำค่ะ อยากได้กิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อเอามาทำเป็นแผนที่สมบูรณ์ค่ะ

คำตอบ