ฝึกงาน

;วนิชญา วงศ์ประชา
แบบฟอร์มการฝึกงานคอนซูเมอร์เป็นอย่างไรคะ
คำตอบ

- ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

- ขอโทษที่ตอบช้า

ตอบ

     ที่คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ไม่มีแบบฟอร์มการฝึกงาน consumer ค่ะ

เป็นการฝึกงานภาคบังคับ 

- นิสิตทุกคนต้องฝึกงานในแหล่งฝึกที่คณะจัดหาให้เท่านั้น 

- นิสิตจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับที่คณะกำหนด

- คณะฯจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับนิสิต ผู้ปกครอง แหล่งฝึก  อาจารย์นิเทศ และสถานพยาบาลระหว่างฝึกงาน(กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ) ให้ทั้งหมด

   สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

พี่ครับ ผมอยากดูตัวอย่างแบบฟอร์มสำเร็จการฝึกงานน่ะครับ

หายังไงก็หาไม่เจอ ช่วยผมที ผมจะไปสมัครงานแล้วครับ

ผมเรียนเทคโนคอมน่ะครับ