แวะมาเยี่ยม

 แวะมาเยี่ยมบ้านค่ะ

อ.หมอ "FP" ค่ะ งานยุ่งหรือค่ะ
ไม่เห็นมีบันทึกมาให้อ่านเลยค่ะ
รออ่านอยู่นะคะ

ระลึกถึงค่ะ

คำตอบ