ต้นฉบับจดหมายข่าว 22

เรียนอ. พินิจคะ

 ขอสอบถามเรื่องต้นฉบับจดหมายข่าวคะ ที่ขอไว้ 2 หน้า กระดาษ A4 คะ (AAR หลังงานมหกรรม) คำถาม AAR มี 4-5 ข้อคือ

1. ความคาดหวังคืออะไร

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร และ เพราะอะไร

3. สิ่งที่ได้น้อยเกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร

4. ได้เรียนรู้อะไร

5.ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งต่อไป

ถ้าข้อใดไม่มีคำตอบให้ข้ามไปได้เลยคะ

 

 

คำตอบ

ไม่ลืมครับ กำลังเขียนขึ้น Blog และกะว่าจะตัดต่อให้ ก่อน Christmas ครับ .. กำลังวุ่นนิดหน่อย แต่ยินดีมีส่วนร่วมครับ