Speed

วันนี้ Gotoknow ความเร็วดีขึ้นหรือยังคะอาจารย์ แต่วันนี้ network ม.อ. ดูจะช้านะคะ กดที่ไหนๆ ก็ไม่ค่อยไปคะ

จันทวรรณ

คำตอบ
not yet answered

เร็วขึ้นแล้วค่ะ แต่วันนี้ช้า อาจเป็นเพราะ network ม.อ.เอง อย่างที่อาจารย์ว่า

ขอบคุณอาจารย์ และ อ.ธวัชชัยมากๆๆๆๆ