ทำไมครูชื่อนกขมิ้นละครับ

เด็กชาย ตลอดกาล ศรีสุวรรณ

ทำไมครูไม่เคยบอกชื่อเล่นละครับ

ผมละเบื่อ

คำตอบ