การขอตำแหน่งชำนาญการ

สมรัตน์ หมู่บ้านม่วง
การเขียนคู่มือ เพือประกอบการขอตำแหน่งชำนาญการคุณสุรีย์ เขียนเรื่องอะไรบ้างครับ
คำตอบ

สวัสดีค่ะ  มีประชุมเลยไม่ได้เข้ามาค่ะ  ดิฉันเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดประชุม  และงานวิจัย 1 เรื่อง คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และแบบประวัติส่วนตัวและผลงาน 1 ชุด

        การเขียนคู่มือปฏิบัติงานนั้นให้เลือกเพียง 1 งาน แล้วเจาะลึกในรายละเอียด  ดิฉันก็หลงทางอยู่เป็นปี ๆ เหมือนกันค่ะ  เพราะคิดว่าดิฉันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ทำงานอะไรบ้างก็เขียนคู่มือหมดเลย ซึ่งงานที่ทำอยู่มี สารบรรณ บุคคล ประชาสัมพันธ์ ประชุม อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ประสานงาน และอื่น ๆ  ดิฉันก็เขียนทุกงาน ต่อมาได้รับคำแนะนำว่าเขียนทุกงานไม่ถูก  ให้เลือกเพียงหนึ่ง

        ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

สุรีย์ ชมพูพันธ์

สวัสดีค่ะ  ก่อนอื่นขอโทษนะคะที่ไม่ได้ตอบนาน  เนื่องจากไม่ได้แวะเวียนเข้ามาเลยค่ะ  มัวยุ่งอยู่หลาย ๆ งาน  กระทั่งวันนี้ได้รับคำตอบชำนาญการเรียบร้อยแล้วค่ะ

      ขอตอบคุณสมรัตน์นะคะ  ดิฉันเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 1 เล่ม  และทำวิจัย 1 เล่ม ค่ะ  ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านที่กำลังทำอยู่นะคะ  ยินดีตอบคำถามทุกท่านค่ะ

สวัสดิค่ะ

กำลังจะเขียนคู่มือเหมือนกันค่ะ แต่ยังเลือกไม่ถูก

เหมือนกันว่าควรจะเขียนเรื่องอะไร และเขียนอย่างไร

อย่างไรก็ขออนุญาตเข้ามาคุยและเรียนปรึกษานะค่ะ

    

สุรีย์ ชมพูพันธ์

สวัสดีค่ะ  คุณอรุณี

        คุณอรุณีตำแหน่งอะไรและรับผิดชอบงานอะไร  ก็เขียนคู่มืองานนั้นค่ะ แล้วเจาะลึกเรื่องเดียวลงไปให้ละเอียดเลยค่ะ  สำหรับวิธีการเขียนนั้น  หารายละเอียดได้ที่ พี่เสถียร คามีศักดิ์  ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 สังกัด มศว ประสานมิตร  หรือคุณอรุณี เข้าที่ เวป google  แล้วใส่ชื่อ พี่เสถียร  ก็จะมีให้เลือกมากมายค่ะ

         มีคำถามสงสัยอะไร ถามได้นะคะ  ขอให้มีความสุขกับการเขียนคู่มือและประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ค่ะ

         สุรีย์

ดิฉันตำแหน่งบุคลากร ระดับ 6 เปลี่ยนตำแหน่งจากนักวิชาการเงินและบัญชี 6 มาเป็นบุคลากรระดับ6 เมื่อ ธันวาคม 2551 (อายุราชการจากนักวิชาการเงินและบัญชีถึงปัจจุบัน 15 ปี) มีความประสงค์อยากขอชำนาญด้านบุคลากร จะเริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะ

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

นวพร

สุรีย์ ชมพูพันธ์

การนับอายุงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ให้นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ เช่น ขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการด้านบุคลากร ต้องนับวันตั้งแต่ครองตำแหน่งคือเดือนธันวาคม 2551 แล้วไปดูคุณสมบัติ เช่น จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท การที่เปลี่ยนตำแหน่งจากนักวิชาการเงินและบัญชี มาเป็นบุคลากรนั้น คนละสายงานโดยสิ้นเชิง หากเปลี่ยนสายงานเดียวกันยังพอมีหนทาง เช่น เดิมครองตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ แล้วเปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ยังพอขอนำผลงานเดิมมาขอกำหนดตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ

หากมีข้อสงสัยอย่างไรถามใหม่ได้นะคะ ยินดีค่ะ

สุรีย์

thongsuk

hi friend

เรียนถามคุณสุรีย์

พยาบาลวิชาชีพ 6 เป็นพยาบาล 6 (สังกัด มศว)ครบคุณสมบัติทำชำนาญการ 7-8 อยากทราบว่าการทำชำนาญการต้องทำเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างที่แสดงความเป็นชำนาญการ เช่น คู่มือปฏิบัติงาน การวิจัย ต้องทำทุกข้อหรือไม่

จะเป็นพระคุณยิ่งถ้ามีตัวอย่างให้ดู เนื่องจากเปลี่ยนสังกัด จาก สธ.เป็น มศว.

ขอบพระคุณอย่างสูง

สวัสดีค่ะคุณสุรีย์ ขอเรียนถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภททั่วไป เป็น สายงานประเภทวิชาการ .โดยเริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเมื่อ ปี 2539 ,เจ้าพนักงานธุรการ 2 ปี 2541,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 ปี 2543 ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 ปี 2545 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ปี 2547 เปลี่ยนเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปี 2551 รับปริญญาตรี เมื่อเดือนเมษายน 2549 จะปรับเปลี่ยนสายงาน ตาม ว15 เป็นตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ถ้าได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักงานวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะทำชำนาญงานได้เมื่อไหร่

สุรีย์ ชมพูพันธ์

คุณสมบัติวุฒิการศึกษาที่จบปริญญาตรีคือ 9 ปีค่ะ นับเริ่มจากครองตำแหน่งในระดับ 3 ซึ่งสายงาน/ลักษณะเดียวกันนับรวมเวลาได้ มีสูตรการคิดพร้อมตัวอย่างและรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งอธิบายไว้ละเอียด โดยพี่เสถียร คามีศักดิ์ มศว ประสานมิตร เขียนไว้ ตามเว็ปนี้ค่ะ http://www.npu.ac.th/General/pdf/k8.ppt#307,50,Slide 50 ลองศึกษาดูนะคะ ถ้าไม่เข้าใจจะถาม พี่เสถียร โดยตรง หรือถามดิฉันใหม่ก็ได้ ยินดีค่ะ

เรียน คุณสุรีย์

ดิฉันเพิ่งเริ่มต้นจะทำชำนาญการ เดิมดิฉันเป็นข้าราชการ ปัจจุบันเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ มี.ค.51 ค่ะ

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานภาควิชา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งงานที่ดิฉันทำ มีหลายงาน เช่น งานการเงินบัญชี งานสารบรรณ งานบุคคล งานพัสดุ ดิฉันขอถามว่าดิฉันต้องเขียนบรรยายทุกงานลงไปในคู่มือหรือเปล่า หรือเขียนทั้งหมดลงไป และเจาะละเอียดเพียงเรื่องเดียว ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาข้อมูลการทำอยู่คะ สับสนมากค่ะช่วยตอบด้วยค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ

วีณา

สุรีย์ ชมพูพันธ์

การทำชำนาญการ ที่บังคับคือต้องทำคู่มือ และอื่น ๆ ตามแต่สถาบันที่ตนสังกัดจะกำหนด เช่น งานวิจัย งานแปล ..... สำหรับคู่มือให้เขียนเฉพาะเพียงเรื่องเดียวโดยเจาะลึกค่ะ เช่น งานสารบรรณ ก็เขียนเรื่องสารบรรณอย่างเดียวโดยเจาะลึกเลยค่ะ ในความเห็นส่วนตัว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ควรเขียนงานสารบรรณนะคะ เพราะ งานการเงิน บัญชี บุคคล หรือพัสดุ ก็จะมีตำแหน่งเฉพาะเขียนอยู่แล้ว ซึ่งในเนื้องานลึก ๆ จ.บริหารฯ จะรู้ไม่ละเอียดเท่ากับตำแหน่งเฉพาะคือ นักวิชาการเงินและบัญชี หรือ จ.บุคคล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อ่านของ พี่เสถียร คามีศักดิ์ มศว ประสานมิตร หาใน web ก็ได้ค่ะ เขียนละเอียด เข้าใจง่าย หรือถามมาใหม่เพิ่มเติมก็ได้นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วค่ะ เริ่ม ณ บัดนี้นะคะ แล้วเราจะอยากต่อให้จบโดยเร็วเองล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุรีย์ ดิฉัน วีณา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จะทำคู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ เรียน ถามคุณสุรีย์ว่า การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องดังกล่าวเราจะต้องบอกภาระหน้าที่ต่างๆ ที่เราปฏิบัติงานทุกเรื่องลงไปก่อนหรือเปล่า ค่ะ เช่น จัดทำร่างหนังสือราชการ งานการเงิน ค่าสอน งานบุคคล ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น หรือว่าเราเขียนเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน ที่เราจะทำลงไปเลยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

วีณา

สุรีย์ ชมพูพันธ์

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เสนอแนะดังนี้นะคะ แบ่งเป็น section คือ ส่วนบทนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป โดยแต่ละส่วนก็แบ่งเป็นบท ๆ จะมีกี่บทก็แล้วแต่เราจะ design ค่ะ ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ เช่น ส่วนบทนำ อธิบายถึงโครงสร้างของหน่วยงานที่เราสังกัด ส่วนเนื้อหาคือเนื้องานที่เราทำและต้องการจะเขียน ส่วนสรุปคือ Brief ทั้งหมด พร้อมทั้งบอกปัญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการงานที่เราทำนั้น พร้อมเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา ทั้งนี้รายละเอียดหาอ่านได้ของพี่เสถียร คามีศักดิ์ ลองเข้าเว็ปนี้นะคะ http://oldweb.eng.psu.ac.th/enghome//index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=180 สามารถ download ได้เลยค่ะ หรือต้องการอะไรเพิ่มเติม ให้ e-mail address ไว้ก็ได้ จะตอบให้ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณสุรีย์

ดิฉัน วีณา ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้ความกรุณา ช่วยตอบคำถามต่างๆ ถ้าอย่างไรดิฉันขอเรียนปรึกษาอีกนะค่ะขอขอบคุณค่ะ

วีณา

สุรีย์ ชมพูพันธ์

ยินดีค่ะ ถ้าต้องการให้ตอบส่วนตัว ทิ้ง e-mail address ไว้ก็ได้นะคะ