การดำเนินการ KM ใน มมส

เรื่องนี้ไม่ยากครับ ...ขอให้มี  เจ้าภาพ ส่วนวิธีการ การดำเนินการ KM ทีม B (MSU-KM team) จะช่วยสนับสนุนพี่เองครับ

เรียนรู้นโยบายและหลักการทำ KM ของ มมส. ในปี งปม. พ.ศ. 2550 ได้จาก

 ขอบคุณครับ...แล้วเรามาร่วมช่วยกันพัฒนา มมส.

วิชิต

คำตอบ