ความหมาย

jan
ความหมายของการประมูล
คำตอบ
not yet answered
การประมูล หมายถึง การเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

 การประมูลอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง การเสนอซื้อเสนอขายสินค้า หรือบริการ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์  ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ที่เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

อ้างอิง : http://www.janburi.buu.ac.th/~thararat/290471/ec_week8_48.ppt

ดีมากค่ะ