หลุมดำทางความคิด 2.คิดอคติ

หลุมดำทางความคิด 2.คิดอคติhttp://gotoknow.org/blog/wichitchawaha/67892

คำตอบ
  • เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ในเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะช่วยไม่ให้เกิดหลุมดำทางความคิดครับ