การคิดแปลผลการวิจัย

somsong bootcheewan

เรียนคุณศิริภัณฑ์

             ไม่แน่ใจว่าคุณจะเป็นคนเดียวกับคุณศิริภัณฑ์   จันทร์วัฒนภัณฑ์หรือไม่  ถ้าใช่ ขอรบกวนถามเกี่ยวกับการคิดแปลผลคะแนนตามแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมที่คุณใช้ในการทำวิทยานิพนธ์นะค่ะ  เพราะกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่เช่นกันและเคยอ่านงานของคุณ  แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการแปลผล

                           ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 

คำตอบ