อาจารย์ได้รับรูปหรือยังครับ

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ดร.แสวง ที่เคารพ

ผมจัดส่งรูปภาพแปลงนาของอาจารย์ไปให้ที่อีเมลล์ของอาจารย์ที่ส่งมาหาผมวันนั้นจำนวน 3 ฉบับครับ

ไม่ทราบอาจารย์ได้รับหรือยังครับ

ถ้าท่านอาจารย์ยังไม่ได้รับหรือเกิดการผิดพลาดประการใด ผมจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์ครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

คำตอบ
not yet answered
ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ได้แล้วครับ

ด้วยความขอบคุณ อย่างมากเลยครับ

ปัญหาที่ขอคือ ไม่ค่อยถ่ายรูปตนเอง เลยเอาไปโชว์ยาก

ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ
  • ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์
  • ถ้าอาจารย์มีสิ่งใดให้ผมรับใช้บอกได้เสมอและทุกเมื่อครับ