คอมพิวเตอร์

อาจารย์ majii สอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นเรียนอะไรครับ
คำตอบ