นำบล็อกเข้าชุมชน MSU-KM

เรียนท่านคณบดี

ผมนำบล็อกของท่านฯ  ไว้ที่ชุมชนการจัดการความรู้ของ  มมส. เรียบร้อยแล้วครับ

ด้วยควมเคารพ
วิชิต  ชาวะหา

คำตอบ