ขอคำแนะนำหนังสือ

จินตนา วงศ์สาย

เรียน อาจารย์นิพัธ 

         ต้องการค้นหนังสือเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ขบวนการขั้นตอนการวิจัยแบบ PAR

        ท่านช่วยแนะนำหนังสือหรือแหล่งข้อมูลให้คะ

ขอบพระคุณ

คำตอบ
not yet answered
นิพัธ กิตติมานนท์
     คุณจินตนา สามารถเมล์ถามอาจารย์  ตู้ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา [email protected] ได้โดยตรงนะครับ ท่านมีความรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมมาก ผมก็เรียนรู้จากท่านครับ