ผมนำเข้าไว้ใน planet km มมส. แล้วครับ

ผมนำ Blog ของท่านเข้าไว้ใน planet km ของมมส. แล้วครับ (gotoknow.org/msukm) ..ซึ่งถ้าขยันเขียน-ถ่ายทอดความรู้ อย่างสม่ำเสมอ ..รางวัล "ฅ. KM" และ "จตุรมิตร KM"  ...รอท่านอยู่ครับ

ขอบคุณที่ร่วมสร้างสรรค์ KM ในตัวท่าน ในหน่วยงาน และใน มมส. ให้เกิด

ขอบคุณครับ

วิชิต ชาวะหา
เลขานุการศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD)
MSU-KM Team

คำตอบ