การจัดการความรู้ " แนวคิดจากชีวิตจริง "

จาก Model  KM ฉบับปลาทู  ที่มีการจัดการความรู้  ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญาที่มาจากสติ  เมตตา  สมาธิ  ที่ท่าน  ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด  เป็นวิทยากรนำเสนอที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทำไม  Model  KM  จึงเข้าสู่วงการครูช้านัก  เปิดเทอมอบรมแต่หลักสูตร  การ Shared vision  ในองค์กรที่ท่านวิทยากรนำเสนอดีมากเลย  ช่วงเวลานี้ครูต้องการความสามัคคี  ต้องการระดมสมอง  ครูเก่งนะครับ

 

คำตอบ